Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-03-19 15:11:10 Ogłoszenia / Podinspektor w Referacie Strategii i Funduszy Zewnętrznych Agnieszka Przybysz Publikacja artykułu
2019-03-19 15:10:31 Informacje z otwarcia ofert / Rz.271.12.2019 Zadanie 1 – Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Bukowej w tym pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie opracowanego projektu; Zadanie 2 – Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulicy Orląt Lwowskich w zakresie budowy chodnika i zjazdów w tym pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie opracowanego projektu Ewa Nadratowska-Kardaś Publikacja artykułu
2019-03-19 13:03:54 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Utrzymanie drzewostanu w pasach drogowych ulic będących w zarządzie Gminy Legionowo. Utrzymanie drzewostanu na działkach Gminy Legionowo - GK.271. 14 .2019 Agnieszka Przybysz Przeniesiono
2019-03-19 13:02:37 Aktualne ogłoszenia / Utrzymanie drzewostanu w pasach drogowych ulic będących w zarządzie Gminy Legionowo. Utrzymanie drzewostanu na działkach Gminy Legionowo - GK.271. 14 .2019 Agnieszka Przybysz Edycja artykułu
2019-03-19 12:41:52 Aktualne ogłoszenia / Zakup, dostawa i montaż sprzętu pielęgnacyjno - wspomagającego w ramach projektu pn. „Współpraca – Integracja - Pomoc” - Rf.271.11.2019 Agnieszka Przybysz Edycja artykułu
2019-03-19 12:39:23 Wzory druków / Wzory druków Agnieszka Przybysz Edycja artykułu
2019-03-19 12:16:52 Zarządzenie Nr 77/2019 z dnia 01 marca 2019 r. / Zarządzenie Nr 77/2019 z dnia 01 marca 2019 r. Agnieszka Przybysz Publikacja artykułu
2019-03-19 12:12:49 Zarządzenie Nr 79/2019 z dnia 05 marca 2019 r. / Zarządzenie Nr 79/2019 z dnia 05 marca 2019 r. Agnieszka Przybysz Publikacja artykułu
2019-03-19 12:06:07 Zarządzenie Nr 94/2019 z dnia 15 marca 2019 r. / Zarządzenie Nr 94/2019 z dnia 15 marca 2019 r. Agnieszka Przybysz Publikacja artykułu
2019-03-19 11:59:02 Zarządzenie Nr 93/2019 z dnia 15 marca 2019 r. / Zarządzenie Nr 93/2019 z dnia 15 marca 2019 r. Agnieszka Przybysz Publikacja artykułu