Ryszard Wojciech Brański 

 

przewodniczący rady, okr. wyb. nr 2

 

Okręg wyborczy nr 2 obejmuje obszar od ulicy Kazimierza Wielkiego (po przedłużeniu) wzdłuż torów kolejowych Warszawa-Nasielsk w kierunku zachodnio-północnym do rozjazdu kolejowego Warszawa-Zegrze przy Kompleksie 103, wzdłuż ulicy Kolejowej (strona nieparzysta) w kierunku północno-wschodnim, wzdłuż torów kolejowych po granicy miasta, w kierunku północno-wschodnim po granicy miasta z gminą Wieliszew do granicy z gminą Nieporęt w kierunku wschodnio-południowym, wzdłuż granicy miasta w kierunku północno-wschodnim, po północno-wschodniej granicy miasta z gminą Nieporęt, wzdłuż południowej granicy miasta z gminą Jabłonna do ulicy Wiejskiej, wzdłuż ulicy Wiejskiej po granicy miasta do ulicy Warszawskiej, wzdłuż ulicy Warszawskiej (strona nieparzysta) w kierunku północno-wschodnim do torów kolejowych Nasielsk-Warszawa, wzdłuż torów kolejowych w kierunku północno-zachodnim do ulicy Kazimierza Wielkiego (po przedłużeniu).

Przewodniczący rady Ryszard Brański będzie pełnił dyżury:

7 stycznia 2019 r.

28 stycznia 2019 r.

18 lutego 2019 r.

11 marca 2019 r.

1 kwietnia 2019 r.

29 kwietnia 2019 r.

20 maja 2019 r.

10 czerwca 2019 r.

Dyżury pełnione są w Biurze Rady Miasta i Informacji Publicznej, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41, pokój nr 4.02, III piętro.

 

Liczba odwiedzin : 199
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Legionowo
Osoba wprowadzająca informację : Agnieszka Przybysz
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Przybysz
Czas wytworzenia: 2018-11-20 13:56:08
Czas publikacji: 2018-12-17 15:05:37
Data przeniesienia do archiwum: Brak