Projekt uchwały po zmianach z 23.02.2018 r. 

 

 

Projekt uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Legionowo na lata 2018 - 2022 (pdf)


Projekt uchwały podpisany przez:

Z up. Prezydenta Miasta

mgr Piotr Zadrożny

Zastępca Prezydenta Miasta

 


 

 

Uzasadnienie
do projektu uchwały Rady Miasta Legionowo
w sprawie wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Miejskiej Legionowo na lata 2018 - 2022


Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym zasobem Gminy Legionowo jest dokumentem stanowiącym wsparcie w racjonalnym i efektywnym gospodarowaniu istniejącym zasobem mieszkaniowym znajdującym się w jej posiadaniu. Jego opracowanie jest realizacją obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610 z późn.zm.).

Program określa zasady i formy tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb wspólnoty samorządowej:

1) zasady wykorzystania mieszkaniowego zasobu Gminy Legionowo do realizacji tych zadań,

2) zadania w zakresie remontów budynków komunalnych,

3) politykę czynszową,

4) plan sprzedaży lokali,

5) zasady zarządzania zasobem Gminy,

6) zadania inwestycyjne w zakresie gospodarki mieszkaniowej,

7) źródła finansowania.

Z uwagi na fakt, że dotychczas obowiązujący program obejmował lata 2013-2017, zachodzi konieczność podjęcia przez Radę Miasta Legionowo uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Legionowo na lata 2018 - 2022.

 

Z up. Prezydenta Miasta

mgr Piotr Zadrożny

Zastępca Prezydenta Miasta

 

Wniosek prezydenta miasta z 23.02.2018 r. (pdf)

 

Liczba odwiedzin : 47
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Legionowo
Osoba wprowadzająca informację : Agnieszka Przybysz
Osoba odpowiedzialna za informację : Irena Bogucka
Czas wytworzenia: 2018-02-23 13:27:47
Czas publikacji: 2018-02-23 13:35:58
Data przeniesienia do archiwum: Brak