Interpelacja w sprawie działań pełnomocnika ds. powietrza i gospodarni niskoemisyjnej 

 

złożona 23.11.2017 r.

 

Legionowo 22/11/2017

Andrzej Kalinowski

Radny Miasta
Legionowo

 

Prezydent Miasta Legionowo

za pośrednictwem

Przewodniczącego Rady Miasta Legionowo

 

INTERPELACJA

dot.: Pełnomocnika ds. powietrza i gospodarki niskoemisyjnej.

W dniu 30.01.2017 roku Prezydent Miasta Legionowo powołał Pełnomocnika ds. powietrza i gospodarki niskoemisyjnej, który miał zająć się kompleksowym działaniem związanym z gospodarką niskoemisyjną w Legionowie.

Według strony internetowej Urzędu Miasta w Legionowie pierwszym działaniem nowo powołanego Pełnomocnika miało być opracowanie planu działań w zakresie ograniczenia niskiej emisji w Legionowie.

Proszę o wykaz i raporty z podjętych działań przez Pełnomocnika od czasu powołania do dnia 22.11.2017r., Jaki jest efekt pracy Pełnomocnika po prawie 10 miesiącach sprawowania w/w funkcji.

 

Z poważaniem

 

Andrzej Kalinowski

 

Liczba odwiedzin : 50
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Legionowo
Osoba wprowadzająca informację : Ilona Rutkowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Andrzej Kalinowski
Czas wytworzenia: 2017-11-22 14:22:27
Czas publikacji: 2017-12-07 15:10:33
Data przeniesienia do archiwum: Brak