Odpowiedź na interpelację w sprawie stanowisk "doradcy" i "asystenta" 

 

 

Legionowo, 5 grudzień 2017 r.

BRM.0003.27.2017

 

Pan
Andrzej Kalinowski
Radny Rady Miasta Legionowo

 

W odpowiedzi na interpelację złożoną w dniu 23 listopada 2017 r. dot. wygaśnięcia, zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2017 roku o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1930) umów o pracę pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach doradców i asystentów informuję, że w Urzędzie Miasta Legionowo w okresie obowiązywania ustawy o pracownikach samorządowych dopuszczającej zatrudnianie na stanowiskach doradców i asystentów, było zatrudnionych 8 osób na ww. stanowiskach.

Powyższe osoby zatrudnione były na umowę o pracę w okresach:

1) 11.02.2010 r. - 04.05.2010 r. - asystent,

2) 15.11.2012 r. - 28.02.2013 r. - asystent,

3) 01.08.2014 r. - 31.05.2016 r. - doradca,

4) 07.04.2015 r. - 31.08.2015 r. - doradca,

5) 10.11.2010 r. - 02.12.2017 r. - asystent,

6) 10.06.2015 r. - 02.12.2017 r. - doradca,

7) 15.06.2015 r. - 02.12.2017 r. - doradca,

8) 03.02.2017 r. - 02.12.2017 r. - doradca.

Jednocześnie informuje, że w dniu 2 grudnia 2017 roku wygasły umowy o pracę 4 osób zatrudnionych w Urzędzie Miasta Legionowo na stanowiskach doradców i asystentów.

Wynagrodzenie brutto osób zatrudnionych na stanowisku asystenta i doradcy w 2016 roku wyniosło 106.707,84 zł (słownie: sto sześć tysięcy siedemset siedem złotych 84/100), w 2017 roku wyniosło 108.334, 72 zł (słownie: sto osiem tysięcy trzysta trzydzieści cztery złote 72/100).

 

Prezydent Miasta

mgr Roman Smogorzewski

 

 

Liczba odwiedzin : 49
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Legionowo
Osoba wprowadzająca informację : Ilona Rutkowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Dorota Polakiewicz
Czas wytworzenia: 2017-12-05 14:07:46
Czas publikacji: 2017-12-07 15:09:48
Data przeniesienia do archiwum: Brak