http://bip.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Legionowo

Drukuj
Drukuj zawartość strony
Wyślij do znajomego
Wyślij link do artykułu
Wersja strony dla przeglądarki tekstowej
Wersja strony dla przeglądarki tekstowej
Kontrast
Wersja strony z dużym kontrastem
Standardowy kontrast
Zwiększ czcionke
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionke
Zmniejsz czcionkę
RSS
Kanał RSS
Uchwała Nr V/36/2011
 

Uchwała Nr V/36/2011

Rady Miasta Legionowo

z dnia 23 lutego 2011 r.

w sprawie utworzenia Gimnazjum Nr 6 w Legionowie przy ul. Jana Pawła I nr 2 

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.2) oraz art.58 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.3) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Z dniem 1 sierpnia 2011 roku tworzy się Gimnazjum nr 6 w Legionowie przy ul. Jana Pawła I nr 2, którego akt założycielski stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Strukturę organizacyjną Gimnazjum Nr 6 w Legionowie, ul. Jana Pawła I nr 2 określa statut stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Gimnazjum Nr 6 w Legionowie, ul. Jana Pawła I nr 2 jest samodzielną jednostką budżetową Gminy Legionowo. 

§ 4. Do obwodu szkoły należą ulice: Aleja Legionów od nr 1 do nr 85 (strona nieparzysta) i od nr 2 do nr 74 (strona parzysta), Aleja Róż, Adama Asnyka, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego od nr 1 do nr 7 (strona nieparzysta) i od nr 2 do nr 8 (strona parzysta), bpa. Władysława Bandurskiego, Cynkowa, gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, Stefana Gawryszewskiego, Granitowa, Grzybowa, Jana Pawła I, Jaśminowa, Kamienna, Jana Kochanowskiego, Kolejowa od nr 1 do nr 1A (strona nieparzysta) i od nr 2 do nr 118 (strona parzysta), Jana Kossaka, Krucza, Leszczynowa, Bolesława Leśmiana, Józefa Mireckiego, Gabriela Narutowicza, Stefana Okrzei, Olszankowa, Orzechowa, Ignacego Paderewskiego, Piaskowa od nr 29 do 55 (numery nieparzyste), Projektowana, Sadowa, gen. Władysława Sikorskiego, Leopolda Staffa, Suwalna, Szczygla, Targowa, Tadeusza Wardenckiego, Wronia, kard. Stefana Wyszyńskiego, Plac Zgody, Żelazna. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legionowo. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2011 r.

 

Przewodniczący Rady

Janusz Klejment

____________________

1Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218 z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2008 r. nr 52 poz.420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675. 

2Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726 

3Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały opublikowane w: Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703; Dz. U. Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz.141; Nr 94, poz. 788; Nr 122, poz. 1020; Nr 131, poz.1091; Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104 , z 2006 r. Nr 144 poz. 1043, Nr 208 poz. 1532, Nr 227 poz. 1658, z 2007 Nr. 42 poz. 273, Nr 80 poz. 542, Nr 120 poz. 818, Nr 115 poz. 791, Nr 120 poz. 818, Nr 180 poz. 1280, Nr 181 poz. 1292 z 2008 r. Nr 70 poz. 416, Nr 145 poz. 917, Nr 216 poz. 1370, z 2009 r. Nr 6 poz. 33, Nr 31 poz. 206, Nr 56 poz. 458, Nr 157 poz. 1241, Nr 219 poz. 1705, z 2010 r. Nr 44 poz. 250, Nr 54 poz. 320, Nr 127 poz. 857, Nr 148 poz. 991, Nr 157 poz. 1241. 

 

Obraz Załącznik nr 1 (70.5 KB)

Obraz Załącznik nr 2 (309 KB)

Ilość odwiedzin937
Osoba wprowadzającaAgnieszka Przybysz
Osoba wprowadzająca
Kontakt:
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informacjęWiesława Gorzelana-Gałązka
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: tel. 0-22 774 20 31 w. 229
Opis: główny specjalista w Wydziale Edukacji i Sportu
Data utworzenia2011-02-23
Data ukazania się2011-03-01
Ostatnia zmiana2011-03-01
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Urząd Miasta Legionowo
ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo
Tel. 22 774 20 31
fax 22 784 95 66

loading...
Proszę czekać...